fbpx

16 augustus 2021

Back to school

Na zes heerlijke weken vakantie is het voor velen (bijna) tijd om weer naar school te gaan. Super leuk om weer met vriendjes en vriendinnetjes te spelen, maar ook spannend… Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe groep en vaak een nieuwe leerkracht. Het “normale” leven gaat weer beginnen en daar is iedereen ook wel weer aan toe na zes weken. Onze pedagogisch coach Lize geeft je een aantal tips om rustig weer naar een “normaal” schoolritme toe te werken.

Leeftijdsgroep: BSO

Back to school

Na een periode van op vakantie gaan, uitstapjes maken, eindeloos buiten spelen, lekker lang opblijven en geen wekker hoeven zetten is het weer tijd om in het ritme te komen.
Het ene kind is hier zo weer aan gewend en het andere kind heeft hier meer tijd voor nodig. Het is belangrijk om hierin naar je kind te kijken. Geef het genoeg tijd en ruimte om weer te wennen aan het “normale” ritme van vroeg naar bed gaan, op tijd opstaan, opschieten en ook weer naar de bso en (sport)clubjes gaan. Met deze praktische tips kan je de overgang van vakantie naar school soepeler laten verlopen.

  • Bouw in de laatste week van de vakantie rust in door het gewone slaapritme van op tijd naar bed en op tijd opstaan weer aan te bieden.
  • Introduceer de afspraken van voor de vakantie weer zodat ze er aan kunnen wennen. Het kan kinderen helpen als je deze weer even met ze bespreekt en samen aanpast wanneer bepaalde afspraken niet meer passend zijn bij de leeftijd van het kind, bijvoorbeeld bedtijden.
  • Leg de avond voor de eerste schooldag alles samen met je kind klaar. Betrek het bij het maken van de lunchtrommel en inpakken van de tas.
    Leuke boekentip hierbij: Kook – en knutselboek “Back to school”.
  • Ga in gesprek met je kind: Waar heeft het behoefte aan? Wat vindt je kind precies zo spannend?
  • Met wat jongere kinderen kan je samen een boek lezen over weer naar school gaan. Dit is goed voor de beeldvorming en het is fijn om hier even samen aandacht aan te besteden. Met kinderen die al kunnen lezen, kan je samen een boek kopen of uitkiezen in de bibliotheek over weer naar school gaan. Gelijk ook een gezellig uitje.

Neem echt de tijd om weer in het ritme te komen, ook als ouder, en probeer dit in de laatste twee dagen voor school voor elkaar te krijgen. Laat het ook een beetje los als het niet meteen lukt, maar blijf het wel aanbieden. Probeer kinderen vooral niet het ritme weer op te leggen, maar kijk samen naar wat werkt of juist niet en stel eventueel bij.

Geniet nog even van de heerlijke vakantie! En geniet straks weer van de leuke verhalen als ze uit school – of de bso komen.

Lize van Hoogen – van de Linde
Pedagogisch coach Kindergarden

 

Lize van Hoogen
06 - KG BSO Houten _ little detail photography-6-lowres
13 - KG BSO Houten _ little detail photography-13-lowres