fbpx

09 juli 2020

Overdragen van normen en waarden

Bij Kindergarden stimuleren we kinderen om met een open blik kennis te maken met de waarden en normen van onze samenleving en wat er speelt in de maatschappij.

Leeftijdsgroep: Algemeen

Overdragen van normen en waarden

Er is veel aandacht voor ieders thuissituatie. Deze kan voor ieder kind anders zijn. Er zullen verschillende gezinssamenstellingen zijn, kinderen kunnen verschillende culturele achtergronden hebben, tijdelijk in Nederland wonen of familie in het buitenland hebben. Ieder gezin maar ook iedere werknemer neemt zijn eigen waarden en normen mee naar Kindergarden. Wij vinden dat deze diversiteit onze organisatie alleen maar sterker maakt.

Ook binnen Kindergarden heersen er waarden en normen en hebben we afspraken gemaakt hoe we met ons zelf, de ander en de wereld omgaan. We betrekken de kinderen bij het zorgen voor elkaar en voor de wereld om hen heen door ze ervaringen aan te bieden in de natuur, met goede doelen, met verschillende culturen en altijd in interactie met elkaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldrol richting de kinderen.

09 - KG kinderen en PM _ little detail photography-9-lowres
20 - KG BSO Houten _ little detail photography-20-lowres
06 - KG BSO Houten _ little detail photography-6-lowres

Het belang van leeftijdsgenootjes
Vanaf een jaar of 3 worden leeftijdgenootjes steeds belangrijker. Kinderen krijgen steeds meer mogelijkheden om zichzelf goed uit te drukken met taal en begrijpen de wereld om hen heen steeds beter. Dit is ook de periode dat kinderen steeds meer in staat zijn om zich steeds beter aan te passen aan de eisen van de opvoeders en rekening te houden met andere kinderen. Zowel in positieve spelsituaties als in conflictsituaties worden er door de kinderen hele belangrijke ervaringen opgedaan die een basis zijn voor hoe ze later met bepaalde dingen omgaan en hoe ze hun identiteit gaan ontdekken.

De Nederlandse cultuur met haar normen en waarden, feesten en tradities is de basis van waaruit we bij Kindergarden werken. Aangezien we in onze samenleving en dus ook op onze vestigingen steeds meer culturen en nationaliteiten hebben, kunnen er tussen mensen verschillen zijn in waarden en normen en besteden we ook aandacht aan tradities uit andere culturen.

 

De diversiteit onder medewerkers en gezinnen maakt onze organisatie juist sterker

Je mag jezelf zijn
Omdat wij vinden dat diversiteit onder medewerkers en gezinnen onze organisatie juist sterker maakt, hebben we altijd respect voor elkaars waarden en normen en staan we stil bij mogelijke verschillen en overeenkomsten. Iedereen is uniek en mag zichzelf zijn bij Kindergarden.

Daarom luisteren we altijd naar de wensen en behoeften van kinderen en ouders, en spelen we hierop in. Binnen thema’s, voorleesverhalen en in vrij spel is er ook altijd aandacht voor andere culturen, verschillende gezinssituaties en de daarbij horende normen en waarden. Door deze cultuuroverdracht leren de kinderen meer over verschillende thuissituaties waarbij de gezinssamenstellingen, gebruiken, tradities en gewoontes van iedereen er mogen zijn.

Wil je meer weten over ons en ons pedagogisch programma? Kom op rondleiding of bekijk ook eens onze visie op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van persoonlijke competenties en het bevorderen van sociale competenties