fbpx

Privacyreglement

Kindergarden biedt een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving behelst eveneens het zorgvuldig omgaan met privacygegevens van klanten en personeel.

Privacyreglement

Kindergarden voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor het verwerken van foto’s en filmpjes van kinderen wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Lees hier onze algemene privacy kennisgeving en cookie beleid. Wil je toegang tot je persoonlijke data, vul dan het Kindergarden/Bright Horizons gegevenstoegang aanvraagformulier in.